Briallos

Parroquia de San Cristovo de Briallos San Cristovo de Briallos é a parroquia máis pequena das que conforman o concello de Portas cunha extensión de 3,7 km². Até a creación dos concellos coa División territorial de España en 1833, pertenceu á xurisdición de Peñaflor. Como detalle curioso hai que sinalar en Briallos a existencia dun … Segue lendo Briallos