Xaneiro

Cabalgata 5 de Xaneiro
San Xulián - Romai 7 de Xaneiro
San Roque - Romai 9 de Xaneiro
San Sebastián - Portas 20 de Xaneiro

Febreiro

San Blas - Briallos 3 de Febreiro

Marzo

San Benito de marzo 21 de Marzo

Abril

Domingo Fontán - Porta de Conde Abril
San Pedro Mártir Último sábado de Abril

Maio

Festa da dona Maio

Xuño

Corpus Romai Xuño
San Pedro - Lantaño 29 de Xuño

Xullo

Sacramento Portas Xuño ou Xullo
Sacramento Romai Xuño ou Xullo
Sacramento Briallos Xuño ou Xullo
Sacramento Lantaño Xuño ou Xullo
San Cristobal - Briallos Xullo
San Benito de verán 11 de Xullo
Festa do Carme - Romai 16 de Xullo
Festa do Viño Xullo

Agosto

San Roque 16 de Agosto
O Carme - O Liñar 17 de Agosto
San Antonio - Portas 18 de Agosto
Perpetuo Socorro – Porta de Conde 19 Agosto

Outubro

O Rosario - Portas 7 de Outubro
Festa 3ª Idade 12 de Outubro