O Concello de Portas acaba de editar un Bando que rexirá as solicitudes dos permisos para realizar as fogueiras de San Xoán os días 23 e 24 de xuño.

Aqueles veciños que queiran facer unha fogueira deberán solicitar unha autorización no Consistorio antes do mércores 22 de xuño debendo achegar unha copia do DNI, así como indicar a referencia catastral da finca onde se vai proceder a celebrar a Fogueira de San Xoán.

Tamén poderá presentar a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Portas:

https://portas.sedeelectronica.gal

É imprescindible que se cumpran as medidas medioambientais e de prevención establecidas.

Recomendados