A Deputación Provincial de Pontevedra acaba de facer pública unha segunda convocatoria do programa “Depotermal 2022”, para a cal está aberto o prazo de inscrición. Para ser beneficiario deben cumprir os requisitos:

  • Non ter adxudicada ningunha praza na primeira convocatoria.
  • Ter nacido antes do 1 de xaneiro de 1972.
  • No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1972 ou con posterioridade, ter a condición de pensionista polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións (achegarase unha fotocopia do certificado correspondente).
  • No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1972 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 0/0, que se acreditará coa tarxeta ou certificado de recoñecemento do grao de discapacidade.
  • É requisito indispensable, non padecer ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do programa, así como estar en condicións de total autonomía, para desfrutar das instalacións dos Balnearios.
  • As parellas que desexen participar deberán cumpnr os mesmos requisitos.

Recomendados