O Concello de Portas foi beneficiario da convocatoria de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, cofinanciada pola Unión Europea.

O obxectivo principal destas axudas é promover a autonomía persoal de menores de 0 a 6 anos con trastornos no seu desenvolvemento. O resultado que se pretende acadar é facilitar a  inclusión sociale a igualdade de oportunidades de todos os nenos e nenas.

Por Resolución do 30 de decembro de 2022 da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade (DOG nº 21 do 31 de xaneiro de 2023), se concede subvención á agrupación de concellos de Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Catoira, Moraña e Portas, para a prestación do Servizo de Atención Temperá no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024.

Este Servizo está situado en Cuntis, no lugar de A Ran, nº 56 (C.P. 36675) e o teléfono de contacto para solicitar entrevista é o 695 10 29 25.

Recomendados