O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publica a lista provisional das persoas admitidas e excluídas da oferta de emprego público excepcional para a estabilización do emprego temporal do Concello de Portas.

Rematado o prazo de presentación de instancias de participación no proceso selectivo da oferta de emprego público excepcional para a estabilización do emprego temporal do Concello de Portas, por Decreto da Alcaldía 2024-0055, de data 19 de febreiro de 2024, aprobouse a lista provisional de persoas admitidas e excluídas, de acordo co previsto nas bases xerais e específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 249 de 30 de decembro de 2022, procédese á sua publicación.

LIGAZÓN COA PUBLICACIÓN DO BOPPO:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/02/28/2024011469

Recomendados