O alcalde de Portas, Ricardo Martínez, deu a orde de efectuar o abono dos 110.884,45 euros que quebaban pendentes de pagar dun crédito que o Concello mantiña co Banco Santander desde o ano 2012 e que fora subscrito por un importe total duns 591.000 euros.  

Esta operación de cancelación de crédito lévase a cabo grazas a estabilidade orzamentaria e á solvencia económica do Concello de Portas que permitiu rematar as contas do ano 2020 cun remanente de tesourería de 485.400,41 euros.  

Deste xeito o Concello de Portas libera nos orzamentos municipais, para o ano 2022, uns 73.000 euros que estaba deste xeito comprometidos para atender a amortización deste crédito subscrito pola Corporación Municipal do ano 2012 por importe total de 591.000 euros e que íase pagando anualmente desde as arcas municipais.  

O QUE SE PAGABA POLO CRÉDITO DESTINARASE A GASTO SOCIAL E Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS VECIÑOS  

Segundo o alcalde, Ricardo Martínez, “a solvencia e estabilidade económica levada a cabo polo equipo de goberno actual permítenos saldar agora esta débeda co remanente de tesourería de preto de medio millón de euros e libéranos do compromiso orzamentario deses 73.000 euros anuais que empregábamos en pagar o crédito. Agora eses cartos poderemos destinalos a atender cuestións de índole social e a mellorar infraestruturas municipais, moi necesarias e que nos permitirán mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Portas”.

Ricardo Martínez defendeu o modelo de xestión económica do equipo de goberno actual “que nos permite atender en tempo e forma a tódolos provedores ao tempo que podemos concurrir ás subvencións doutras institucións o que facilita que o Concello de Portas poida seguir ampliando os servizos e a atención municipal aos veciños e veciñas do noso municipio. Pretendemos utilizar dun xeito máis eficaz e eficiente os recursos económicos do Concello para non gastar máis do que temos e os cartos dos que dispoñemos usalos con cabeza e con sentidiño para sacarlle o máximo rendemento sen hipotecar o presente nin o futuro do noso Concello”, concluíu o alcalde de Portas.  

Recommended Posts