O alcalde de Portas, Ricardo Martínez, inspeccionou os traballos de ensanche e mellora do camiño Mourigán-Costa, na parroquia de Romai, que vai permitir unha mellor accesibilidade de vehículos de maior porte e de emerxencias ao tempo que facilitará a vertebración viaria interior do municipio para o tráfico ordinario e doméstico.

O Concello de Portas destina a esta obra uns 30.000 euros procedentes das baixas logradas nos concursos públicos do Plan Concellos xestionados ao longo do ano 2020 e que contaron coa colaboración económica da Deputación Provincial.

Ricardo Martínez agradeceu a colaboración veciñal a través da cesión de terreo co fin de permitir que esta obra se pudera levar a cabo coa maior intervención posible co fin de favorecer o paso por este vial de vehículos de maior porte así como os de emerxencia en caso de que fora necesario.

As obras consisten no ensanche do camiño actual a través da realización dun desbroce previo do terreo, demolición de fábrica  de mampostería executada en seco, eliminación dun muro de formigón armado de ata 30 cms. de espesor con medios mecánicos, excavación e acopio de material seleccionado, apertura de caixa para posterior construción de firme de cantería autorizada, tipo pedra en rama ou cachote, limpo, cribado e de granulometría uniforme.

A actuación contempla a colocación mampostería de pedra granítica en muros e obras de contención ou sostemento en fuste e zapatas con acabado rústico na cara vista construído a base de pedra granítica en bloque de peso superior aos 750 Kg/ud. cada bloque. Tamén se prevé o tratamento bituminoso da calzada e un firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cms. de espesor, medido unha vez extendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg. De emulsión tipo ECR-2.

Segundo manifestou o alcalde Ricardo Martínez “esta mellora permitirá que os veciños que residen nesta zona teñan poidan acceder ás súas vivendas nos seus vehículos con maior seguridade e tranquilidade, ademais tamén os viandantes poderán utilizar este vial con maior comodidade xa que ao ser máis ancho goza de maiores medidas de seguridade viaria. Tamén, en caso de ser necesario, o camiño é máis operativo para o uso de vehículos de gran porte e de emerxencias. Ao mesmo tempo permitirá unha mellor vertebración nas vías de comunicación interior da parroquia de Romai”, sinalou o alcalde.

Recomendados