O Concello de Portas conmemora o 8-M, Día Internacional da Muller con diversas accións reivindicativas da posta en marcha de políticas de igualdade e contra a violencia de xénero a través da edición dun cartel especialmente deseñado para visibilizar nesta xornada tan sinalada a loita feminina por rachar o teito de cristal e erradicar roles e compartamentos machistas.

Así, o Concello de Portas, en colaboración coa Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero está a levar acabo proxectos que teñen como finalidade o desenvolvemento das medidas do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, en concreto, para a realización de campañas de sensibilización e prevención de calquera forma de violencia contra as mulleres e erradicación dos esteriotipos machistas.

Recomendados